Fra søppel til forestilling 

- Et gjenbruksverksted med Pianostredet Figurteater


Krølle - teipe - leve!

Fra søppel til forestilling er en leken workshop i figurteater for barn og ungdom. Vi tar utgangspunkt i gamle aviser og lager papirdukker, som vi igjen kan animere og gi liv! 
Sammen lager utøverne og eleven små historier der elevene er deltagende, og det er elevene som til slutt skal stå på scena og være stjerna i "showet"!

Kanskje vil vi se, en dukke som danser en romantisk dans, en som lage mat eller kanskje er astronaut i verdensrommet!? Her er det kun fantasien som setter grenser. Dette skrev en lærer etter vårt besøk.

"Veldig godt opplegg som var noe helt annet enn det vi vanligvis ser og gjør i skolehverdagen. Flott formidling, samt at de var flinke til å hjelpe elevene underveis. Elevene ble engasjerte og inspirerte til å lage egne dukker etter dette."


Lek og skaperglede

Hvordan kan vi få en avis til å leve? Sentralt i dette verkstedet bruker vi gamle aviser som i utgangspunktet skal kastes. Ved å rive litt og krølle litt og teipe litt for vi en morsom og kreativ dukke som kan gjøre alt det vi mennesker kan, og det vi ikke kan. Den kan gå, løpe, trene på et treningsstudio eller den kan ta trippel salto og gå mot tyngdekraften fly i luften.

Leken er helt sentralt for å skape. Figurteater er noe som ligger veldig nært barns naturlige lek.
Leken kan fort ses på som teater, hvis man noen gang observerer et barn leke så ser du hvordan de forteller historier og lager karakterer uten å tenke på at det er det de gjør. Det faller seg helt naturlig. Vi vil med dette opplegget vise barn og unge hvordan de kan bruke leken til og å lage teater. Snu leken ut til et publikum slik at vi på utsiden også kan ta del i historien deres. En annen lærer kommenterte det slik:

"Elevene på 5, 6 og 7 trinn synes det var morsom oppgave med enkle midler!"

I dette opplegget viser vi litt av spekteret innenfor figurteateret og hvor enkelt man kan lage en dukke. Etter en liten intro med ulike typer dukker som vi selv viser frem, lager vi en dukke sammen med barna. De skal gå i grupper på to eller tre og får utdelt papir fra en avis og maskeringsteip. Man krøller ulike deler og teiper det sammen slik at man får en liten papirdukke som er ca. 30 cm. høy og har hode, kropp, armer og bein. Når dukken er ferdig, er det på tide og gi den liv. Dette gjøres med hjelp av samarbeid. Ved at en styrer hode og en arm, en styrer den andre armen og bekkenet og siste styrer beina. Ved godt samarbeid så kan man se at dukken får liv og barna er klare for å lage teater. Ved at de nå kan styre dukken, kan de lage små historier. Vi kan gi dem oppgaver som f.eks. en dag på stranda eller et par som skal danse. Samhandling​

Det at dukken krever tre personer for å styre den utfordrer barna til samhandling for å få den til og "leve" og se realistisk ut. Før dem lager en liten scene må dem se muligheter,​ snakke sammen,​ omsette ideer til handling og​ deretter må de bli enige.

Det sies at 80% av all kommunikasjon er kroppsspråk, noe som er veldig gøy å utforske i figurteater.
Hvor mye kan man kommunisere med dukken uten og si et ord. Hva vil han eller hun? hva ønsker den og oppnå?

Fin øvelse med dukken er å vise følelser, hvordan er den når den er glad og hvordan er den når den er lei seg eller sint. Her må de gå sammen og snakke om hvordan man skal vise disse følelsene gjennom dukken.

Vi tilpasser opplegget for de ulike alderstrinnene. Ved de eldste barna og ungdommen utfordrer vi de til å kunne lage større dukker med kraftpapir. De kan også lage noe annet enn et menneske som f.eks. en hund eller en drage. 

Gjenbruksprinsipp

Vi har lyst til å vise at ting ikke er satt. At man kan late som at noe kan være noe annet en det det er. En liten takk til fantasien og alt det den kan gi oss. Barn i dag har enda flere ting som de kan bruke for å kurere kjedsomheten enn det vi hadde da vi var barn, på godt og vondt. Dette verkstedet viser at man ikke trenger alt mulig for å ha det morsomt. Det handler litt om gjenbruk og at det er viktig å ikke bruke for mye ressurser på noe som ikke nødvendigvis trenger det. Ikke la markedskreftene bestemme over en, man må ikke ha en Barbie for å kunne leke.

Utbytte​

Lage teater uten at det er eleven i seg selv som er i fokus. Dette gjør det lettere for elever som er litt mer sjenerte til å stå foran klassen og kan være med og bidra til at man blir tryggere å snakke foran en forsamling.

Etter et slikt verksted kan klassen få et verktøy til senere undervisning, ved at man kan bruke slik bordteater til utforske andre temaer i andre fag. Slik var tilbake meldingen etter vår turné i Finnmark:


Kompetansemål

Dette er de kompetansemålene vi har brukt under utarbeidelsen av dette opplegget:

Kunst og håndverk:

Etter 4. trinn

"Prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø."

Etter 7.trinn

"Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk."

Etter 10. trinn

"Vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og brukeulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte."

Norsk:

Etter 4. trinn

"Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon."

7 trinn

 "Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon."


Modry Kamen

Vi oppdaget denne dukketypen da vi sammen med Kulturproduksjoner på Hamar dro til Slovakia i 2017 og hadde en workshop på et gammelt slott som skulle bli et dukketeatermuseum "Modry Kamen." Vi hadde den workshopen sammen med lokale studenter som utdannet seg til å bli dukkespillere, de snakket ikke engelsk vi snakket ikke Slovakisk men hadde kroppsspråket som vi kunne kommunisere med. Vi utarbeidet en forestilling med begrenset verbal kommunikasjon.
Vi oppdaget denne dukketypen da vi sammen med Kulturproduksjoner på Hamar dro til Slovakia i 2017 og hadde en workshop på et gammelt slott som skulle bli et dukketeatermuseum "Modry Kamen." Vi hadde den workshopen sammen med lokale studenter som utdannet seg til å bli dukkespillere, de snakket ikke engelsk vi snakket ikke Slovakisk men hadde kroppsspråket som vi kunne kommunisere med. Vi utarbeidet en forestilling med begrenset verbal kommunikasjon.

Kort og praktisk info.

Gjennomføring:

 • Varighet en dobbel skoletime (90 minutter)
 • Vi kan gjennomføre to til tre opplegg om dagen.
 • Vi har helst bare to lokasjoner per dag.

Målgruppe:

 • 3. - 10. Trinn.

Utstyr:

 • Vi stiller selv med alt av materialer og teknisk utstyr,
  (Aviser og teip. Lyd og lys. Scene og rekvisitter)
 • Vi tilpasser rommet ut i fra de forurtfetnigene som er,
  men ønsker at elevene skal ha mulighet til å sitte på gulvet.
 • Vi har eventuelt tilgang på varebil.

Rom:

 • Vi beregner plass til en skoleklasse
 • Vi kan gjennomføre verkstedet hvor som helst det være seg klasserom eller andre egnede rom