Velkommen til Pianostredet Figurteater

Vi er et lite dukketeater ensemble etablert i Halden,
som lager dukker, egne forestillinger og holder verksteder
med fokus på kreativ lek hos og med barn

Pianostredet ønsker å tilby forestillinger som passer for alle aldersgrupper og samfunnsgrupper. Vi vil levere gode kunstneriske produksjoner, med mye publikumsmedvirkning og god fortellerkunst. 

Målet vårt er å øke interessen for figurteater, og i tillegg til å spille forestillinger vil vi holde workshops om figurteater og dukkemaking, slik at teatergrupper, skoleklasser, barnehager, eldresentre, frivilligsentraler osv, kan lære seg å lage dukker selv.